اما و اگرهای اجرا نشدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی === لرستان نیوز

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر اطلاعات دقیقی از وضع مسکن و املاک داشته باشیم می توانیم برنامه ریزی منظم و منسجمی برای تولید مسکن، مدیریت زمین و دارایی های مردم داشته باشیم.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top