ضرورت تدوین سند ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی === لرستان نیوز

رئیس سازمان صدا و سیما با تاکید برجایگاه ویژه صنعت پویانمایی در رشد و توسعه فرهنگی کشور گفت: لازم است سند ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی هر چه سریع‌تر تدوین شود و به عنوان نقشه راه جشنواره و سایر فعالیت‌های مرتبط قرار گیرد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top