صدور 20 ميليون دلار کالا از خراسان شمالي === لرستان نیوز

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان شمالي در کارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان با بيان اينکه صادرات خراسان شمالي در سه ماهه نخست امسال 26 درصد کاهش داشت، گفت: در اين مدت، 20ميليون دلار محصول غير نفتي از استان صادر شد.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top