جمع آوری اطلاعات گردشگری خانوارها === لرستان نیوز


معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از اجرای طرح آمارگيري اطلاعات گردشگری در سالجاری در استان خبر داد.

Posts created 12407

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top