همایش صادراتی خراسان شمالی با رایزنان سابق ایران در چهار کشور === لرستان نیوز


همایش صادراتی خراسان شمالی با هدف گسترش روابط تجاری خراسان شمالی با کشورهای منطقه برگزار شد.

Posts created 12418

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top