تحویل ۴ میلیون تن قیر به طرح‌های عمرانی === لرستان نیوز


عضو هیات رئیسه مجلس نامه ۱۷۰ نماینده به رئیس جمهور در خصوص تحویل ۴ میلیون تن قیر به طرح‌های عمرانی را قرائت کرد

Posts created 12418

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top