مشاهده پرنده آبچلیک نوک سر بالا در تالاب بین المللی گندمان === لرستان نیوز


برای نخستین بار یک گونه پرنده با نام آبچلیک نوک سربالا در تالاب بین المللی گندمان مشاهده شد.

Posts created 12418

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top