رویای تولد دوباره بافت های فرسوده === لرستان نیوز


درصد قابل توجهی از منازل مسکونی شهری در استان اردبیل جزو بافت فرسوده هستند که نوسازی آنها نیازمند ارائه مشوق های ویژه سرمایه گذاری است.

Posts created 12418

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top