ساخت حدود 7 هزار واحد مسکونی برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر توسط بهزیستی === لرستان نیوز


معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: تا سه سال آینده شش هزار و ۸۸۸ واحد مسکونی برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر توسط بهزیستی ساخته می شود.

Posts created 12426

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top