درخشش معاونت خبر مرکز قم با چهار عنوان برتر === لرستان نیوز


معاونت خبر مرکز به چهار عنوان برتر در بیست و دومین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها دست یافت.

Posts created 12407

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top