اولویت برنامه ریزی دانشگاه پیام نور مهارت آموزی و ساماندهی نیروهای قراردادی === لرستان نیوز


مهارت آموزی دانشجویان و ساماندهی نیروهای قراردادی دانشگاه های پیام نور کشور در اولویت برنامه ریزی این دانشگاه قرار دارد.

Posts created 12407

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top