گزارشی از طرح ﻛﻤک ﺑﻪ ﺧﻮد و دیگری === لرستان نیوز


ﻛﻤک ﺑﻪ ﺧﻮد و دیگری عنوان طرحی است که بانوان سرپرست خانوار بهزیستی برای توانمندسازی اقتصاد خانواده، در تولید یک محصول مشارکت می‌کنند.

Posts created 12407

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top