رئيس زندان مخوف خيام وارد لبنان شد! === لرستان نیوز


عامر الیاس الفاخوری فرمانده نظامی زندان مخوف و مشهور خیام در زمان اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان به تازگی اين کشور شده است

Posts created 23980

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top