ضرورت استفاده از وسائل کمک آموزشی برای تعلیم و تربیت === لرستان نیوز


باید از شیوه‌های نوین برای ارائه مطالب به دانش‌آموزان استفاده کنیم که در این خصوص، نمایش، فیلم، تئاتر، قصه‌گویی و استفاده از فضای مجازی راهگشاست

Posts created 23977

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top