اختصاص 200میلیارد تومان برای تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز === لرستان نیوز


رئیس سازمان امور عشایری کشور: 200میلیارد تومان برای تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز اختصاص داده شده است

Posts created 23979

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top