رنگدانه و فرصتهای بی شمار اقتصادی === لرستان نیوز


وقتی همت ، تلاش و خودباوری دست به دست هم دهد و از فرصتها به نحو صحیح استفاده شود ، دستیابی به رونق تولید و جلوگیری از سوخت شدن سرمایه های مادی و انسانی کشور ؛ کاملا ممکن خواهد بود و محققان کارخانه رنگدانه سیرجان این مهم را به اثبات رسانده اند.

Posts created 12407

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top