شبکه ارتباطات ثابت و همراه خوزستان پایدار است === لرستان نیوز


مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران: با اقدامات انجام شده هیچگونه اختلالی در خطوط ارتباطی مناطق زلزله زده استان خوزستان وجود ندارد

Posts created 23980

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top