اختصاص 4 میلیارد تومان تسهیلات به زندانیان غیرعمد خراسان جنوبی === لرستان نیوز


4 میلیارد تومان تسهیلات امسال توسط 4 بانک عامل به زندانیان غیرعمد خراسان جنوبی اختصاص یافت.

Posts created 12407

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top